Home       Contact       Winkelmandje (0)       Mijn Account

Algemene Voorwaarden

Prijzen:

Artikel 1: Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.


Productgarantie:

Artikel 2: Leslee.nl garandeert dat alle producten die ter verkoop worden aangeboden voldoen aan de omschrijving op de website. Alle afbeeldingen en informatie met betrekking tot de aangeboden artikelen wordt zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Kleine afwijkingen kunnen soms voor komen omdat het veelal handgemaakte en dus unieke producten betreft.

 

Bestelling:

Artikel 3: Bestelling geschiedt via de internetsite van Leslee.nl (www.leslee.nl) via het daartoe bestemde elektronische bestelformulier.

Artikel 4: Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de besteller c.q. de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden van Leslee.nl accepteert en het bestelde afneemt. Zodra u uw bestelling op internet heeft afgerond is er sprake van een overeenkomst.

Artikel 5: Nadat de bestelling is geplaatst, stuurt Leslee.nl u een e-mail bericht ter bevestiging van de bestelling. Dit bevestigingsbericht bevat de artikelnummers, de omschrijving en de prijs van de bestelde artikelen, het ordernummer,de gewenste wijze van verzending en het adres van aflevering. Aanbiedingen via de website van Leslee.nl zijn onder voorbehoud van typefouten, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Gegevensbeheer & Privacy:

Artikel 6: Persoonlijke gegevens die u opgeeft aan Leslee.nl in het kader van een bestelling worden door Leslee.nl slechts gebruikt voor de eigen administratie ten behoeve van de levering van de bestelde producten.  Deze gegevens worden door ons nooit verkocht of anderszins doorgegeven aan derden.

 

Betaling:

Artikel 7: Betalingen geschieden via Ideal, Paypal, Creditcard of overschrijving via de bank. Bestellingen worden uitsluitend verzonden na ontvangst van de betaling.

Artikel 8: Betalingen per bankoverschrijving dienen te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na het plaatsen van de bestelling.

 

Verpakken en Verzenden:

Artikel 9: Nadat de betaling is ontvangen streven wij er naar de bestelde producten binnen 2 werkdagen, doch uiterlijk binnen 7 dagen te versturen, tenzij tussen de besteller c.q. klant en Leslee.nl anders is overeengekomen. 

Artikel 10: Alle artikelen worden afzonderlijk verpakt in een polybag en luchtkussenfolie, en verzonden in een luchtkussenenvelop. Levering geschiedt per standaardpost en wordt verzonden via PostNL. Voor meer informatie zie www.postnl.nl.

 

Verzendkosten binnen Europa:

Artikel 11: Gratis verzending binnen Europa. Verzenden naar landen buiten Europa is uiteraard mogelijk. De kosten zijn op aanvraag en op basis van de verzendtarieven van PostNL.


Zichttermijn en retourneren:

Artikel 12: De besteller c.q. klant heeft het recht om de ontvangen goederen binnen de wettelijke zichttermijn van 14 werkdagen na ontvangst van het bestelde aan Leslee.nl te retourneren, onder de volgende voorwaarden:

De retourzending dient van tevoren per e-mail te worden aangemeld. De retour gezonden artikelen dienen ongedragen, onbeschadigd en in originele verpakking  te worden teruggestuurd, vergezeld van de factuur. De koper krijgt in dit geval naar wens een vervangend artikel toegestuurd of het aankoopbedrag zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 werkdagen teruggestort. 

 

Restitutie:

Artikel 13: De restitutie geschiedt als het artikel overeenkomstig Artikel 11 van deze voorwaarden is retour ontvangen door Leslee.nl.

 

Overmacht:

Artikel 14: Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Leslee.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Leslee.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet te aanvaarden zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Leslee.nl kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan schuld van Leslee.nl en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Diversen:

Artikel 15: Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Leslee.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leslee.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

 

 

 


Leslee.nl door ProShops